น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ เพื่อสุขภาพ ความสุข และความงาม 
 
น้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค

 
คุณสมบัติการฆ่าเชื้อโรคของกรดไขมันสายปานกลางถูกรายงานครั้งแรกโดย จอน คาบาร่า, ดุษฎีบัณฑิต ในปี 1966 การศึกษาของเขาแต่เดิมมุ่งเรื่องแก้ไขปัญหาการถนอมอาหาร กรดไขมันสายปานกลางซึ่ง ตัวมันเองเป็นอาหาร จึงถูกใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารให้ปลอดจากเชื้อรา แบ็คทีเรีย และไวรัส ได้อย่างปลอดภัย
 
เมื่อโมเลกุลของกรดไขมันสามตัวจับตัวกับกลีเซอรอลจะได้ ไตรกลีเซอไรด์ เมื่อน้ำมันถูกรับประทานเข้าไป ระบบย่อยอาหารของเราจะแยกกรดไขมันออกจากไตรกลีเซอไรด์ทีละตัว เมื่อกรดไขมันถูกแยกออกไปหนึ่งตัวจะเหลือไดกลีเซอไรด์ เมื่อกรดไขมันถูกแยกออกไปสองตัวจะเหลือโมโนกลีเซอไรด์ และกรดไขมันที่ถูกแยกออกไปเรียกว่ากรดไขมันอิสระ
 
ไตรกลีเซอไรด์และไดกลีเซอไรด์ไม่มีคุณสมบัติในการการฆ่าเชื้อโรค แต่โมโนกลีเซอไรด์และกรดไขมันอิสระมี น้ำมันมะพร้าวมีองค์ประกอบเป็นไตรกลีเซอไรด์ล้วนๆ จึงยังไม่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค แต่จะปรากฏเมื่อถูกเปลี่ยนเป็นโมโนกลีเซอไรด์และไขมันอิสระโดยผ่านกระบวนการการย่อย
 
กรดไขมันสายปานกลางสามตัวที่สำคัญในน้ำมันมะพร้าวคือกรดลอริค(C12), กรดคาปริค(C10), และกรดคาปริลิค(C8) โมโนกลีเซอไรด์ของกรดไขมันเหล่านี้คือ โมโนลอริน โมโนคาปริน และโมโนคาปริลิน ในจำนวนกรดไขมันและโมโนกลีเซอไรด์ของมันที่มีอำนาจฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ โมโนลอรินซึ่งเป็น โมโนกลีเซอไรด์ของกรดลอริค มีอำนาจโดยรวมในการต่อต้านแบ็คทีเรีย, ไวรัส, และเชื้อรามากที่สุด อย่างไรก็ตาม แต่ละชนิดมีอำนาจต่อต้านจุลชีพต่างชนิดในระดับที่แตกต่างกันไป เช่น บางชนิดมีอำนาจฆ่าแบ็คทีเรียมากกว่าแต่มีอำนาจฆ่าเชื้อราน้อยกว่าอย่างอื่น การทำงานของสามตัวรวมกันจึงให้ผลกว้างที่สุดและรุนแรงที่สุดในการฆ่าเชื้อโรค
 
เชื้อที่ปรากฏว่าจะมีผลถูกทำลายมากที่สุดโดยกรดไขมันสายปานกลางและโมโนกลีเซอไรด์ของมันคือ ชนิดที่มีเปลือกห่อหุ้มมิดชิดอยู่ในเยื่อบุไขมันซึ่งมีทั้งไวรัสและแบ็คทีเรีย เชื้อจำพวกนี้ต้องอาศัยสารละลายไขมันที่มันอาศัยอยู่เพื่อสร้างส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้าง กรดไขมันสายปานกลางและโมโนกลีเซอไรด์ของมันจะถูกดูดซับเข้าสู่เนื้อเยื่อชั้นนอกของเชื้อ ไขมันเหล่านี้มีอำนาจทำลายเสถียรภาพและทำให้เนื้อเยื่ออ่อนแอลงจนถึงขั้นไม่สามารถจับตัวกันได้และแตกออก ทำให้เชื้อตาย กระบวนการนี้ได้ผลดีสามารถ ฆ่าได้แม้เชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ เชื้อไม่สามารถต่อต้านกับกระบวนการนี้ การใช้กรดไขมันสายปานกลางจึงสามารถใช้ซ้ำๆได้โดย ไม่ต้องกลัวว่าจะทำให้เชื้อดื้อยา และกลายเป็นแบบที่เรียกกันว่า ซุปเปอร์เชื้อโรค
 

Copyright 2009 www.naturalmind.co.th All Rights Reserved L